Missie en visie

missie

Socialadvisors verbindt op treffende wijze het eigen gedrag en de wens tot professioneel handelen in een toepasbare en krachtige leeromgeving waardoor mensen en organisaties toegaan naar duurzame ontwikkeling.

visie

Lastige thema’s en vraagstukken in een veilige leeromgeving bespreken en methodisch onderbouwen, waardoor er reflectie ontstaat op eigen handelen. Hierdoor ontstaat bij professionals effectiever gedrag dat daadwerkelijk toegepast wordt omdat het eerst uitgeprobeerd en doorgeoefend is.

Eigenschappen

  • Innovatief
  • Integer
  • Resultaatgericht
  • Flexibel
  • Analytisch
  • Transparant
  • Oprecht
  • Confronterend