Het gericht concretiseren van een coachingsvraag om vervolgens in een vooraf afgekaderd aantal bijeenkomsten toe te werken naar vergroting van persoonlijke effectiviteit.
Voor een groepscoaching wordt gewerkt met de collectieve patronen in gedrag en denken van desbetreffende groep.

Coaching

Coachingsaanbod

WorkshopEen coachingsvraag is specifiek gerelateerd aan de coachee. Voorbeelden hiervan zijn het coachen op gebied van: 

 • Arbeidsgerelateerde vraagstukken
 • Optimaliseren samenwerking
 • Zelfzekerheid in werk of functioneren
 • Vergroten persoonlijk welbevinden
 • Jezelf staande houden als beginnend professional
 • Arbeidstoeleiding
 • Toeleiding naar hulpverlening
 • Relationele problematiek
 • Voorkomen van burn-out
 • Seksueel specifieke voorkeuren
 • Effectief managen
 • Opvoedingsbegeleiding
 • Het Nieuwe Werken
 • Stressmanagement
 • Omgaan met ASS, ADHD
 • Conflictsituaties
 • Enkelvoudige korte vraagstukken

Testimonials

Door mijn probleem voor te leggen en samen na te denken over mogelijke oplossingen zag ik pas dat er veel meer opties waren. Ik voelde me gesterkt in mijn emoties en kon daardoor makkelijker een besluit nemen.

Consultatie levensvragen

Ik heb nu zicht op mijn eigen handelen en kwaliteiten. Hierdoor voel ik me minder de universiteitsstudent die net begonnen is, en durf ik duidelijker aan te sturen.

Manager bij overheidsinstelling

Doordat ik nu weet dat wát ik voel niet gek of raar is, durf ik te experimenteren in seksueel opzicht en dat geeft enorme vrijheid.

Verkennend BDSM-er

Ik snap nu wat een kind met autisme denkt en voelt en daardoor weet ik beter wat ik kan doen om hem beter te helpen.

Moeder kind met ASS