Effectief en professioneel begeleiden met de webcam

Cursus voor professionele begeleiders (psychologen, maatschappelijk werkers, hulp- & dienstverleners) die de mogelijkheden van online begeleiding zouden willen kunnen toepassen.

Praktische en inhoudelijke ondersteuning hoe de begeleidingsgesprekken op afstand met webcam effectief en kundig toe te passen, zodat zowel de professional als de klant zich snel vertrouwd voelen met dit nieuwe medium.

Op een actieve manier alle aspecten van het online begeleiden tegen het licht houden. Mensen komen in actie, zijn betrokken en gericht op het aanleren van vaardigheden door te doen en te oefenen.
De combinatie van het handig worden in het gebruik van de technische mogelijkheden en het oefenen in het op afstand begeleiden, maakt dat mensen vanuit een nieuw perspectief kunnen leren en werken.

Voor steeds meer mensen is het gebruik maken van de pc en de communicatiemogelijkheden op het digitale netwerk gesneden koek. Door de aangereikte vaardigheden in de cursus is het voor professionele begeleiders mogelijk aan te sluiten bij deze doelgroep en hen aan te spreken in hun eigen manier van werken. Ook in “Het Nieuwe Werken” staat het gebruik maken van digitale mogelijkheden en flexibele werkplekken centraal.

Adrianne van Doorn: Als ik over mijn onlinewerk praat met andere professionals wordt er toch vaak met een opgetrokken wenkbrauw geluisterd. Er zijn nog steeds een heleboel vooraannames over het online begeleiden. Als ik diezelfde professionals laat zien en ervaren hoe het werkt, dan blijken die aannames uit de lucht gegrepen en worden mensen enthousiast. Het afgelopen jaar gaf ik cursus aan een aantal supervisoren uit de regio Amersfoort, maar werkte ook met trainers uit de jeugdhulpverlening, psychologen en orthopedagogen uit de GGZ.

De stellingname: “Als je weet wat je doet en hoe je het doet, kun je het effectief inzetten” rondom online werken is de drijfveer geworden.
Om andere professionals te inspireren ook gebruik te gaan maken van dezelfde mogelijkheden is er.

Download nieuwsbrief