Welzijn Eigen Stijl

Toolbox efficiënt en doelgericht werken

Een gereedschapskist vol werkvormen voor professionals om de klant in eigen regie te zetten. De 4-daagse cursus “Welzijn Eigen Stijl - Toolbox voor efficiënt en doelgericht werken” bestaat uit verschillende technieken en hulpmiddelen. De gereedschapskist is samengesteld om in kortdurende ambulante settings toe te passen waardoor de klant terug gaat naar eigen regie en de professional ruimte krijgt. Iedere methode/techniek wordt theoretisch uitgelegd en vervolgens met collega’s ingeoefend. De nadruk in deze cursus ligt op het kunnen toepassen van de methode, het inzetten van een oplossingsgerichte basishouding en het formuleren van concreet haalbare doelstellingen.

Welzijn Eigen Stijl

Medewerkers worden doelgericht en vaardig in het vertalen van een cliëntvraag naar een concreet plan “Welzijn Eigen Stijl” waarbij cliëntvaardigheden vergroot worden om doelstellingen te bereiken. Ze krijgen methodisch een stevige basis aangeboden om de kunst van het oplossingsgericht werken en het aanleren van nieuwe vaardigheden “Welzijn Eigen Stijl” in de vingers te krijgen. Na afronding van de cursus zijn ze in staat opgedane kennis in de praktijk toe te passen.

De cursus Welzijn Eigen Stijl is een passend aanbod op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Download nieuwsbrief