Privacybeleid

Privacy Statement

Welkom op deze site. Deze site is eigendom van SOCIAL@VISORS. Deze tekst over ons Privacybeleid is bedoeld om u in te lichten over onze handelwijze met betrekking tot verzameling, gebruik en de openbaarmaking van informatie die u verstrekt via deze site.

U gelieve deze tekst over ons Privacybeleid geheel te lezen voordat u informatie verstrekt via deze site. Deze site wordt beheerst door de toepasselijke Nederlandse wetten. Wanneer u onze site gebruikt verklaart u zich akkoord met de toepassing van deze wet-en regelgeving en met ons Privacybeleid.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Actieve informatievergaring

Net als veel andere sites, verzamelt deze site actief informatie van zijn bezoekers en dit zowel door u bepaalde vragen te stellen en door u toe de mogelijkheid te geven rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail.

Een deel van de informatie die u verstrekt kan persoonlijk identificeerbare informatie (dat wil zeggen: informatie die uniek kan worden geïdentificeerd met u, zoals uw volledige naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, enz.) zijn.

Op sommige onderdelen van deze website kan u gevraagd worden informatie te verstrekken om het voor u mogelijk te maken te kunnen profiteren van de opgegeven functies . U wordt geïnformeerd op elk verzamelpunt van informatie welke informatie nodig is en waarvoor.

Passieve informatievergaring

Bij het navigeren door een website, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (dat wil zeggen: verzameld zonder dat u die op actieve wijze verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen, zoals Internet Protocol-adressen, cookies, internet tags en navigatiegegevens.

Deze site maakt gebruik van Internet Protocol (IP) adressen. Een IP-adres is een nummer toegekend aan uw computer door uw Internet Service Provider zodat u toegang heeft tot het internet en wordt algemeen beschouwd als niet-persoonlijk identificeerbare informatie, want in de meeste gevallen is een IP-adres dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u verbinding maakt met de internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker). Wij gebruiken uw IP adres om problemen met onze server te diagnosticeren, statistische informatie te verzamelen, te bepalen welke de snelste route is voor uw computer om te gebruik te maken van onze site en de site te beheren en te verbeteren.

Een "cookie" is een stuk informatie die een website naar uw web browser stuurt en die de site helpt informatie over u en uw voorkeuren te onthouden.

“Session cookies” zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra u uw web browser of anderszins uw computer uitzet. Session cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie te verzamelen.

“Persistent cookies” zijn meer permanente stukjes informatie die zijn geplaatst op de harde schijf van uw computer en daar blijven tenzij u deze cookies wist. Persistent cookies slaan informatie op op uw computer voor een aantal doeleinden, zoals het ophalen van bepaalde informatie die u reeds hebt verstrekt (bijvoorbeeld wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de website bezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de site op basis van uw voorkeuren. Op deze site worden cookies voornamelijk gebruikt voor het opslaan van uw standaardvoorkeuren.

U kunt uw web browser zo instellen dat hij u waarschuwt wanneer u een cookie ontvangt, zodat u de kans heeft om te beslissen of u dat wenst te accepteren of niet.
U kunt ook uw webbrowser dusdanig instellen dat plaatsing van alle cookies wordt verhinderd, maar u dient zich dan te realiseren dat dit het gebruik van onze site of services voor u kan beperken.

Tenzij anders vermeld, kunnen wij uw informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan te passen aan uw voorkeuren, om informatie aan u (indien u daarom hebt gevraagd) te leveren, voor onze marketing- en onderzoeksdoeleinden en voor de beoogde doeleinden in de tekst van dit Privacybeleid. We kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven wanneer vereist door de toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsbepalingen.

E-mail adres

Als u zich inschrijft voor onze e-mail alerts of nieuwsbrieven of een vraag stelt via onze website, slaan wij uw e-mail adres op. Dit adres zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden betreffende uw vraag. Indien u zich wilt afmelden van onze e-mail lijst, kunt u dat doen op elk moment, zoals aangegeven in iedere e-mail die u ontvangt of door contact met ons op te nemen via: info@socialadvisors.nl

Toegang en correctie

Om uw persoonlijk identificeerbare informatie accuraat, actueel en volledig te houden, gelieve ons over incorrecte gegevens in te willen lichten. We zullen dan de persoonlijk identificeerbare informatie in ons bezit en die u eerder hebt ingediend via deze site, bijwerken of corrigeren .

Veiligheid

Wij nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u uw informatie doorgeeft via uw computer naar onze site en om die informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. U dient wel in gedachten te houden dat er geen internet-transmissie bestaat die 100% veilig of foutloos is. In het bijzonder, e-mail gestuurd naar of van deze site, kan nooit helemaal veilig zijn, en u dient daarom zorgvuldig te bepalen welke informatie u ons stuurt via e-mail. Bovendien, wanneer u paswoorden, identificatienummers of andere speciale toegangsgegevens tot bepaalde functies van deze site gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om deze te beschermen.

Links naar andere sites

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere sites. Houd er rekening mee dat wij geen andere sites controleren en dat in elk geval, dit Privacybeleid niet van toepassing is op die sites. Wij raden u aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt goed te lezen.

Veranderingen

SOCIAL@VISORS kan dit Privacybeleid herzien. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke herzieningen en moet derhalve regelmatig deze pagina bezoeken om de huidige voorwaarden waaraan u gebonden bent te bepalen.